Zasady i Warunki

Regulamin sklepu

1. Zakres obowiązywania regulaminu

Regulamin obowiązuje dla wszystkich zamówień składanych przez Konsumentów i Przedsiębiorców za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.

Konsumentem jest osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Wobec Przedsiębiorców niniejszy Regulamin obowiązuje również dla przyszłych transakcji, bez konieczności ponownego wskazywania na ten fakt. Inne lub uzupełniające Regulaminy i Ogólne Warunki Handlowe stosowane przez Przedsiębiorców nie znajdują zastosowania – staną się one częścią umowy wyłącznie, gdy udzielimy na to wyraźnej, pisemnej zgody.

2. Zawarcie umowy

Umowa sprzedaży zostaje zawarta z FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH.

Prezentacja produktów w naszym sklepie internetowym nie stanowi wiążącej oferty, tylko zaproszenie do zawarcia umowy. Za pomocą mechanizmów dostępnych w sklepie, mogą Państwo dodać wybrane przez siebie produkty do koszyka zakupowego i złożyć ofertę kupna. Koszyk zakupowy i wprowadzane w formularzach dane można modyfikować przed złożeniem zamówienia, korzystając w tym celu z dostępnych funkcjonalności i wskazówek ukazujących się w trakcie procesu składania zamówienia. Klikając na stronie z podsumowaniem w przycisk potwierdzający i finalizujący zamówienie, składają Państwo wiążące zamówienie na produkty znajdujące się w koszyku. Niezwłocznie po jego złożeniu otrzymają Państwo od nas wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

Przyjmujemy Państwa ofertę w ciągu dwóch dni poprzez

·         oświadczenie woli o przyjęciu oferty wysyłane Państwu w osobnej wiadomości e-mail lub

·         dostarczanie towarów lub

realizację transakcji płatniczej przez naszego operatora płatności lub wybranego dostawcę usług płatniczych. Moment realizacji transakcji płatniczej zależy wówczas od wybranej metody płatności (szczegółowe informacje znajdują się w punkcie „Płatność").

Zastosowanie znajduje w danym przypadku wobec Państwa ten sposób przyjęcia oferty, który nastąpi jako pierwszy spośród wymienionych powyżej alternatywnych zdarzeń.

3. Język i zasady utrwalania umowy

Umowę sprzedaży można zawrzeć w języku polskim

Zachowujemy treść umowy i przesyłamy Państwu e-mailem dane dotyczące zamówienia oraz nasz Regulamin. Mogą Państwo również sprawdzić informacje dotyczące Państwa zamówień za pośrednictwem konta klienta.

4. Dostawa produktów

Do podanych cen produktów mogą być jeszcze dodatkowo doliczane koszty przesyłki. Szczegółowe informacje dotyczące ewentualnych kosztów przesyłki znajdą Państwo w poszczególnych ofertach na stronie sklepu.

Oferowane w sklepie produkty sprzedajemy wyłącznie w drodze wysyłkowej. Niestety nie ma możliwości odbioru osobistego.

Nie wysyłamy produktów do paczkomatów.

5. Zapłata

W naszym sklepie dostępne są dla Państwa następujące formy płatności:

Karta kredytowa
Składając zamówienie podają Państwo dane swojej karty kredytowej. Państwa karta zostanie obciążona niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

PayPal
W celu dokonania zapłaty za zamówienie za pośrednictwem usługodawcy PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg („PayPal“) muszą być Państwo zarejestrowani w serwisie PayPal lub dokonać takiej rejestracji oraz zatwierdzić polecenie wykonania płatności. Transakcja płatnicza zostanie przeprowadzana przez PayPal bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Dalsze informacje otrzymają Państwo w trakcie składania zamówienia.

6. Prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z informacjami zawartymi w pouczeniu o odstąpieniu od umowy, przysługuje Państwu ustawowe prawo do odstąpienia od umowy.

Jeśli jesteś konsumentem, masz prawo odstąpić od umowy z nami zgodnie z postanowieniami Consumer Contracts (Information, Cancellation and Additional Charges) Regulations 2013 w okresie określonym w poniższym akapicie, nawet jeśli otworzysz towary w celu obejrzenia ich (z wyjątkiem niektórych rodzajów towarów opisanych poniżej). Oznacza to, że jeśli w odpowiednim okresie zmienisz zdanie lub uznasz, że nie chcesz odebrać ani zatrzymać towarów z dowolnego innego powodu, możesz powiadomić nas o decyzji o odstąpieniu od umowy i otrzymać zwrot pieniędzy. Porad dotyczących prawa do odstąpienia od umowy udziela lokalne biuro Rzecznika Konsumentów. Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy jednak zamkniętych płyt DVD, CD, kart pamięci i oprogramowania komputerowego, gdy towary te zostaną otwarte po odebraniu ich.

Prawo do odstąpienia od umowy rozpoczyna się z datą wiadomości e-mail z potwierdzeniem wysyłki (gdy przesyłamy produkt i wysyłamy wiadomość e-mail z potwierdzeniem wysyłki produktu („Potwierdzenie wysyłki”), tzn. z chwilą zawarcia umowy. Termin na odstąpienie od umowy zależy wówczas od zamówionych towarów i sposobu dostawy, zgodnie z poniższą tabelą:

Umowa Termin odstąpienia od umowy
Umowa dotyczy jednego produktu (który nie jest dostarczany partiami w różnych dniach).

Termin upływa 14 dni od dnia odebrania produktu.

Przykład: jeśli otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem 1 stycznia, a produkt 10 stycznia, możesz odstąpić od umowy w dowolnej chwili od 1 stycznia do końca dnia 24 stycznia.

Umowa dotyczy jednego z następujących przypadków:

  • jeden produkt dostarczany partiami w różnych dniach.
  • wiele produktów dostarczonych w różnych dniach.

Termin upływa 14 dni od dnia odebrania ostatniej partii produktu lub ostatniego z zamówionych oddzielnych produktów.

Przykład: jeśli otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem 1 stycznia, a pierwszą partię produktu lub pierwszy z oddzielnych produktów 10 stycznia i ostatnią partię lub ostatni z oddzielnych produktów 15 stycznia, możesz odstąpić od umowy dotyczącej wszystkich partii i dowolnego lub wszystkich oddzielnych produktów w dowolnej chwili od 1 stycznia do końca dnia 29 stycznia.

 

Aby odstąpić od umowy, wystarczy powiadomić nas o decyzji o odstąpieniu. Możesz wysłać wiadomość e-mail na adres: eshop.pl_feie@fujifilm.com. W przypadku wiadomości e-mail prosimy o podanie szczegółów zamówienia w celu umożliwienia zidentyfikowania go. Jeśli wyślesz zawiadomienie o odstąpieniu od umowy przez e-mail, jest ono skuteczne z chwilą wysłania wiadomości e-mail. Na przykład, zawiadomienie zostanie złożone terminowo, jeśli wyślesz wiadomość e-mail przed północą w odpowiednim dniu.

W przypadku odstąpienia od umowy:

(a) zwrócimy cenę zapłaconą za towary. Należy jednak pamiętać, że prawo pozwala nam pomniejszyć kwotę zwrotu zgodnie z ewentualną utratą wartości towarów, jeśli została ona spowodowana postępowaniem z nimi w sposób, który nie byłby dozwolony w fizycznym sklepie.

(b) zwrócimy opłacone koszty dostawy, przy czym, zgodnie z prawem, maksymalna kwota zwrotu to równowartość kosztów dostawy najmniej kosztowną metodą, jaką oferujemy (pod warunkiem, że jest to metoda powszechna i ogólnie akceptowalna). Na przykład, jeśli wybierzesz dostawę towarów w dniu następnym, zwrócimy tylko kwotę, jaka zostałaby zapłacona za dostawę standardową.

(c) dokonamy wszelkich należnych zwrotów w najkrótszym możliwym czasie, a w każdym razie w terminach wskazanych poniżej:

(i) jeśli towary zostały odebrane: 14 dni od dnia, w którym otrzymamy zwrot towarów lub, jeśli nastąpi to wcześniej, od dnia, w którym otrzymamy dowód wysyłki zwrotu towarów. Informacje na temat sposobu zwracania towarów zostały przedstawione poniżej.

(ii) jeśli towary nie zostały odebrane: 14 dni od chwili zawiadomienia o decyzji o odstąpieniu od umowy.

Odstępstwa od przepisów dotyczących kosztów zwrotu dla Polski

Ponosimy bezpośrednie koszty zwrotu towaru, jeśli zwrot towaru jest z Polski.

Etykiety wysyłki zwrotnej

Bez uszczerbku dla Twoich praw ustawowych, bezpłatnie dostarczymy Ci etykiety zwrotne dla Twoich zwrotów z Polski.

Jeśli zażądałeś zwrotu, a prośba o zwrot została potwierdzona przez nasz zespół serwisowy, możesz pobrać i wydrukować etykietę zwrotną dla odpowiedniego zwrotu na swoim koncie klienta w sekcji „Moje zwroty”. W tym celu wraz ze zwrotem znajduje się link „Utwórz etykietę zwrotną”. W przypadku zamówienia jako gość, link ten jest dostępny tutaj poprzez formularz zwrotu po potwierdzeniu żądania zwrotu i wprowadzeniu danych zamówienia. Możesz nadać zwrot w punkcie odbioru paczek odpowiedniego dostawcy w Polsce.

Zwrócimy pieniądze na kartę kredytową/debetową lub konto PayPay (lub w odpowiednich przypadkach na konto bankowe), którymi dokonano zapłaty.

Jeśli towary zostały dostarczone przed podjęciem decyzji o odstąpieniu od umowy:

(a) muszą zostać zwrócone na adres FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH, Fujistraße 1, 47533 Kleve, Germany bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia zawiadomienia o decyzji o odstąpieniu od umowy; oraz

(b) jeśli towary nie są uszkodzone, wadliwe lub niezgodne z opisem (w takim przypadku patrz Towary uszkodzone lub Towary wadliwe poniżej), koszt zwrotu towarów ponosi konsument. Jeśli rodzaj towarów uniemożliwia zwrot pocztą, szacujemy, że w przypadku wykorzystania przewoźnika, który dostarczył towary, koszty te nie powinny przekroczyć kwot naliczonych z tytułu dostawy.

W przypadku konsumenta jesteśmy prawnie zobowiązani do dostarczenia towarów zgodnych z umową. Konsument ma ustawowe prawa dotyczące towarów, które są wadliwe lub niezgodne z opisem. Praw tych nie narusza prawo do zwrotu towarów i zwrotu pieniędzy opisane w punkcie Zwroty lub inne postanowienia niniejszych warunków. Porad dotyczących praw ustawowych udziela lokalne biuro Rzecznika Konsumentów.

Towary uszkodzone

Co się stanie, jeśli dostarczony przedmiot będzie uszkodzony lub niezgodny z opisem?

W rzadkich przypadkach przedmiot może zostać uszkodzony w transporcie lub być niezgodny z opisem. W przypadku otrzymania przedmiotu uszkodzonego lub niezgodnego z opisem prosimy o wiadomość e-mail na adres eshop.pl_feie@fujifilm.com w ciągu 48 godzin, a my wyślemy opłaconą torbę, aby umożliwić zwrot zamówienia bez żadnych kosztów. Następnie zwrócimy zapłaconą cenę przedmiotu i opłatę za dostawę (z pierwotnego zamówienia) lub wymienimy przedmioty.

Towary wadliwe

Co się stanie, jeśli przedmiot będzie wadliwy?

Jeśli wada wystąpi w ciągu dwudziestu jeden dni od daty dostawy, istnieje możliwość zwrotu pieniędzy lub wymiany przedmiotu. Po upływie dwudziestu jeden dni przedmiot jest objęty roczną gwarancją producenta i zostanie naprawiony.

Uwaga: przed dokonaniem zwrotu pieniędzy lub wymiany możemy poprosić o sprawdzenie przedmiotu w celu potwierdzenia wady.

Jeśli wada wystąpi w ciągu dwudziestu jeden dni roboczych, prosimy o wiadomość e-mail na adres eshop.pl_feie@fujifilm.com, a wyślemy opłaconą torbę, aby umożliwić zwrot zamówienia bez żadnych kosztów.

Adres zwrotów
FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH, Fujistraße 1, 47533 Kleve, Germany

7. Zastrzeżenie własności rzeczy

Rzecz pozostaje naszą własnością do momentu pełnej zapłaty ceny sprzedaży.

Ponadto w przypadku zakupu dokonanego przez Przedsiębiorcę obowiązuje uzupełniająco: towar z zastrzeżonym prawem własności mogą Państwo odsprzedać w ramach zwykłej działalności gospodarczej; wszelkie roszczenia wynikające z tej dalszej odsprzedaży rzeczy z zastrzeżonym przez nas prawem własności – niezależnie od jej zmodyfikowania, połączenia lub zmieszania z inną rzeczą – cedują Państwo na nas w wysokości kwoty pozostającego do opłacenia rachunku, a my przyjmujemy tę cesję. Pozostają Państwo uprawnieni do dochodzenia roszczeń wynikających z odsprzedaży, jednak możemy ich dochodzić również we własnym zakresie, jeśli nie wywiąże się Państwo ze swoich zobowiązań płatniczych.

8. Rękojmia i gwarancje

Obowiązywanie ustawowej rękojmi za wady

O ile poniżej nie zastrzeżono inaczej, obowiązują ustawowe przepisy o odpowiedzialności za wady rzeczy (tzw. rękojmia za wady). Zobowiązani jesteśmy dostarczyć rzeczy wolne od wad. Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Państwu.

Reklamacje można składać:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
  • na piśmie na adres: eshop.pl_feie@fujifilm.com, FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH, Fujistrasse 1, 47533 Kleve, Germany, Niemcy

Informacje dotyczące ewentualnych dodatkowych gwarancji (niezależnych od Państwa uprawnień z ustawowej rękojmi) oraz ich szczegółowe warunki są dołączane do produktu oraz dostępne na stronach informacyjnych sklepu internetowego.

 

9. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

Odpowiadamy bez ograniczeń za szkody spowodowane przez nas lub naszych przedstawicieli prawnych w przypadku:

  • uszkodzenia ciała, szkody na zdrowiu i życiu
  • naruszenia obowiązków w sposób umyślny lub w wyniku rażącego niedbalstwa
  • naruszenia ustalonych zobowiązań gwarancyjnych
  • szkód poniesionych przez konsumenta
  • gdy w danym zakresie obowiązuje ustawa o odpowiedzialności za produkty niebezpieczne.

W przypadku gdy w wyniku lekkiego niedbalstwa dojdzie do naruszenia istotnych obowiązków umownych, których spełnienie umożliwia prawidłowe wykonanie umowy i których dotrzymania strona umowy może się spodziewać (tzw. obowiązki zasadnicze), nasza odpowiedzialność cywilnoprawna ograniczona jest do bezpośrednich szkód, przewidywalnych w chwili zawarcia umowy, których wystąpienia można się zwykle spodziewać. W pozostałych przypadkach, roszczenia odszkodowawcze są wykluczone.

10. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR). Jest ona dostępna pod niniejszym adresem. Nie jesteśmy zobowiązani i nie jesteśmy zainteresowani uczestnictwem w pozasądowym postępowaniu rozwiązywania sporów przed arbitrażem mediacyjnym dla konsumentów.

11. Postanowienia końcowe

Jeżeli są Państwo Przedsiębiorcą, wówczas dla wszystkich umów zawartych z nami obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

Jeżeli są Państwo Przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub wyodrębnionym podmiotem publiczno-prawnym, sądem wyłącznie właściwym dla rozstrzygania wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych między nami i Państwem będzie sąd właściwy dla naszej siedziby.