Pokyny ke zrušení

Právo na zrušení

Máte nárok na zákonné právo na odstoupení od smlouvy, jak je popsáno v pokynech k právu na odstoupení od smlouvy.

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy vy nebo vámi určená třetí strana jiná než dopravce získá poslední zboží do fyzického držení.

Chcete-li uplatnit právo na zrušení, musíte nás informovat FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH, Fujistraße 1, 47533 Kleve, Německo, info_feie@fujifilm.com, Tel: 49 (0) 2821 7115 0 o svém rozhodnutí zrušit tuto smlouvu jasným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné.

Odstoupení od smlouvy můžete zaslat také elektronicky prostřednictvím našich webových stránek. Za tímto účelem přejděte do sekce Můj účet ►"Moje objednávky", vyberte příslušnou objednávku a klikněte na "Požádat o vrácení". Pokud jste objednávali jako host, můžete zde vyplnit a odeslat formulář pro zrušení objednávky. Pokud této možnosti využijete, obratem vám e-mailem zašleme potvrzení, že jsme vaše storno obdrželi.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když své sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Účinky zrušení

Pokud od této smlouvy odstoupíte, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v případě, že jste si zvolili jiný typ doručení než námi nabízený nejlevnější typ standardního doručení), a to bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Vrácení peněz provedeme stejným platebním prostředkem, který jste použili při původní transakci, pokud jste se výslovně nedohodli jinak; v každém případě vám v důsledku takového vrácení peněz nevzniknou žádné poplatky. Náhradu můžeme zadržet, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nepředložíte důkaz o odeslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám zašlete zpět nebo předáte bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte odstoupení od smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14denní lhůty. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nesete vy. Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku jiného nakládání se zbožím, než které je nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Vzor formuláře pro zrušení

(Pokud chcete smlouvu zrušit, vyplňte prosím níže uvedený formulář a zašlete nám jej zpět.)

- Na adresu FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH, Fujistraße 1, Kleve, Německo, info_feie@fujifilm.com.

- Já / My(*) tímto oznamuji, že já / My(*) ruším/rušíme (*) kupní smlouvu na následující zboží (*)/na poskytnutí následující služby (*).

- Objednáno dne (*) / obdrženo dne (*)

- Jméno spotřebitele (spotřebitelů)

- Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

- Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě, že je oznámení podáváno v papírové podobě)

- Datum

 (*) Nehodící se škrtněte

 Odchylná pravidla pro náklady na vrácení zboží pro pro Českou republika
Přímé náklady na vrácení zboží neseme my, pokud je vráceno z České republiky.

Zpětné přepravní štítky
Aniž jsou dotčena vaše zákonná práva, poskytneme vám zdarma zpětné přepravní štítky pro vaše vrácení z České republiky

Pokud jste požádali o vrácení zboží a tento požadavek byl potvrzen naším servisním týmem, můžete si ve svém zákaznickém účtu v části "Moje vrácení" stáhnout a vytisknout štítek pro vrácení zboží. K tomuto účelu je u vrácení uveden odkaz "Vytvořit štítek pro vrácení". V případě objednávky jako host je tento odkaz přístupný na zde prostřednictvím formuláře pro vrácení zboží po potvrzení požadavku na vrácení zboží a zadání údajů o objednávce. Vrácenou zásilku můžete odevzdat v zásilkovně příslušného poskytovatele v České republice.